Informoj pri kotizoj:

ESPERANTO INTERNACIA

  

Ekzistas du bazaj aliĝkategorioj de ESPERANTO INTERNACIA

 

Simpatiantoj

 

Simpatiantoj pagas nenion. Ili subtenas al ESPERANTO INTERNACIA nur morale aŭ per laboro.

 

Amikoj

 

Amikoj subtenas la organizaĵon ankaŭ per monsumeto.

 

La baza kotizo (A) estas nur 25,00 EUR validas por: Aŭstralio, Eŭropa Unio (ĉiuj landoj de EU sen Bulgario kaj Rumanio), Islando, Israelo, Kanado, Norvegio, Novzelando, Suda Koreio, Svislando kaj Usono.

 

La baza kotizo (B) estas nur 15,00 EUR estas por ĉiuj aliaj landoj krom afrikaj landoj.

 

La baza kotizo (C) validas por afrikaj landoj. Ĝi kostas 10,00 EUR.

 

Krome ekzistas subtenaj kotizoj:

 

Subtena kotizo (arĝenta Amiko): 40,00 EUR

Subtena kotizo (ora Amiko): 60,00 EUR

Subtena kotizo (verda Amiko): 80,00 EUR.

 

Kompreneble ankaŭ eblas kontribui per aliaj monsumoj.

Jen la aliĝformularo (formato pdf; bv. plenigi post presado mane aŭ per skribmaŝino):

Jen la aliĝformularo (formato doc bv. plenigi komputile):

 

Reta aliĝformularo baldaŭ aperos!

 

Informo: La kotizo validas por la monato de la pago + 11 aliaj monatoj. 

Pagoj: Pago al germana bankkonto: Kontoposedanto: Stiftung Mondo, IBAN: DE21600901000151100004,

BIC: VOBADESS ĉe Volksbank Stuttgart, menciu: Esperanto Internacia

Pago pere de Paypal: stiftung-mondo@web.de (Bv. mencii la kaŭzon de via pago) kaj informu al:
Esperantointernacia (ĉe) gmail punkto com

Pago al UEA:
Uzu la normalajn pagvojojn al UEA; se vi jam havas bonhavon ĉe UEA petu al UEA sendi
monon al la konto
eint-o, sendante kopion de via mesaĝo al: Esperantointernacia (ĉe) gmail punkto com

Skribu al ni, se vi havas pliajn demandojn! Same skribu al ni, se vi interesiĝas pri dumviva "Amikiĝo".

Pliaj informoj skribu al: Esperantointernacia (ĉe) gmail punkto com